На главную страницу

-

+ Все социологические исследования Маркетинговые исследования. Социологические исследования. Продвижение страниц и брендов в соцсетях.

https://alive.film . Быстрое создание обменника криптовалют пошагово 3fc32f15
Написать нам Добавить в Избранное Карта сайта
 
 
2. Мета та завдання Союзу   
2.1. Метою Союзу є захист та представництво інтересів своїх членів, розвиток державних, міжрегіональних та міжнародних зв’язків, забезпечення наукового та інформаційного обміну і професійних інтересів, розробка рекомендацій та пропозицій щодо банківської діяльності.

2.2. Завданнями Союзу є: - захист прав та інтересів своїх членів, забезпечення правових гарантій їх діяльності; - представництво інтересів своїх членів в органах державної влади та місцевого самоврядування, Асоціації українських банків, інших неприбуткових організаціях, об’єднаннях громадян, міжнародних банків та їх об’єднаннях, а також міжнародних урядових та неурядових організаціях; - сприяння створенню правової основи діяльності банківської системи України шляхом прийняття участі у розробці та експертизі проектів законів та інших нормативно-правових актів України кодифікованого характеру, актів місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; - вивчення та розповсюдження передового міжнародного досвіду банківської діяльності, налагодження співробітництва з міжнародними банками, їх об’єднаннями та іншими фінансово-кредитними установами; - ознайомлення громадкісті з діяльністю банківської системи та місцем і роллю банків у економічному розвитку України та Одеської області; - сприяння підвищенню кваліфікації та професійного рівня керівників і спеціалістів установ банків – членів Союзу; - організаційне, фінансове та правове забезпечення спільних програм та проектів; - сприяння реалізації положень конкуретно-антимонопольного, фондового та фінансового законодавства України у діяльності банківських установ; - утвердження взаємної довіри, надійності, порядності та ділового партнерства у взаємовідносинах між банками та клієнтами, підвищення їх ділової репутації; - доведення до банків та громадськості про стан розвитку банківської системи щодо нововедення у нормативно-правових актів органів державної влади та місцевого самоврядування, Національного банку України, Верховного Суду України, Вищого господарського суду України з питань, які регламентують діяльність банків та їх взаємовідносини з клієнтами; - розробка та впровадження у діяльність членів Союзу єдиних норм, стандартів і правил етичної та професійної поведінки честі українського банкіра, а також інших правил і процедур, спрямованих на забезпечення надійного розвитку банківської системи; - впровадження посередництва та комплексу заходів щодо вирішення спорів і конфліктів, що можуть виникати чи виникли між членами Союзу або між її членами та третіми особами.

2.3. Держава забезпечує додержання прав і законних інтересів Союзу. Втручання органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність Союзу, так само як і втручання Союза у діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб, а також у діяльність інших неприбуткових організацій, об’єднань громадян, не допускається, крім випадків, передбачених законодавством України. 2.4. Союз співпрацює у взаємозв’язку з Асоціацією українських банків, іншими об’єднаннями банків.

2.5. Союз не відповідає по зобов’язаннях членів Союзу, а її члени не відповідають по зобов’язаннях Союзу.
   
=