На главную страницу

-

+ Юридическая помощь юристов и адвокатов Саратова Внутренние регламенты нашей компании соответствуют международным стандартам. Юристы, адвокаты нашей фирмы оказывают Юр. помощь и решают проблемы клиента не фрагментарно, а проводя обязательный глубокий правовой анализ сложившейся ситуации. ЮБ «Аргументъ» - это профессиональное правовое сообщество с безупречной деловой репутацией, компания решающая сложные задачи и добивающаяся поставленных целей.

3fc32f15
Написать нам Добавить в Избранное Карта сайта
 
 
Порядок внесення змін та доповнень до Статуту Союзу   
10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться виключно за рішенням вищого органу управлінню Союзу, які є його невід’ємною частиною.

10.2. Зміни та доповнення до цього Статуту оформляються окремим додатком або викладення його у новій редакції, викладаються письмово та прошиваються.

10.3. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін та доповнень до цього Статуту приймається кваліфікованою більшістю в дві третини голосів присутніх членів Союзу.

10.4. Зміни та доповнення до цього Статуту набирають чинності з моменту їх державної реєстрації у порядку, визначеному законодавством України.
   
=