Одесский Банковский Союз: Главная страница

-

+ Охоронна сигналізація Охоронна сигналізація / Послуги / компанія Бастіон - системи безпеки, охоронна сигналізація, відеонагляд та контроль доступу. -ДСО поліція охорони -ДЖСМ -системи безпеки -Satel -Безпровідна сигналізація Ajax -Vit -охорона периметра з функцією електрошоку -адресні датчики / компанія Бастіон - системи безпеки, охоронна сигналізація, відеонагляд та контроль доступу.

3fc32f15

Написать нам Добавить в Избранное Карта сайта
Главная страница   
СТАТЬИ
Банковская терминология на русском

Банкротство – признана хозяйственным судом несостоятельность должника возобновить свою платежеспособность и удовлетворить признанные судом требования кредиторов не иначе как через применение ликвидационной процедуры.

Версия для печати

Версия для печати
Вам полезно будет знать

Поручитель – физическое или юридическое лицо, которое обязывается перед кредитором другого лица отвечать за выполнение ею своего обязательства в полном объеме или в части.

Версия для печати
Версия для печати
Терміни в українській банківській системі рідною мовою

Платіжна вимога – розрахунковий документ, що містить вимогу стягувача або при договірному списанні отримувача до обслуговуючого платника банку здійснити без погодження з платником переказ визначеної суми коштів з рахунку платника на рахунок отримувача;

Банкрутство – визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Безготівкові розрахунки – перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.

Бенефіціар 1) особа (фізична, юридична), яка є одержувачем доходу чи платежу; 2) особа (фізична, юридична), на користь якої здійснюють довірчі функції та якій належить дохід від трастової діяльності (якщо трастові відносини здійснюють на користь самого довірителя, то поняття «бенефіціар» та «довіритель» збігаються); 3) одержувач доходу за страховим полісом; 4) одержувач коштів за платіжним дорученням; 5) особа, на користь якої виставлено акредитив чи надається гарантія; 6) юридична або фізична особа, на користь якої здійснюють довірчі функції та яка є одержувачем доходу чи платежу за векселем.

Версия для печати
Версия для печати
Банк-Анегдот

7. Этот кризис хуже, чем развод. Я уже потерял половину своего состояния, но все еще женат.
Версия для печати
Версия для печати
Версия для печати
Версия для печати


Финансовый кризис в анекдотах - банковский юмор:

- "Сколько нужно фондовых трейдеров, чтобы изменить перегоревшую лампу? Двое - один вкручивает новую, а второй быстренько загоняет ее на бирже, пока
CNBC не успела сообщить, что лампа перегорела. Сколько нужно сырьевых трейдеров, чтобы поменять сгоревшую лампочку? Нисколько. Они не будут ее
менять, обрушив цену на темноту в связи с переизбытком предложения ".
 
 
=