Одесский Банковский Союз: Главная страница

-

+

3fc32f15

Написать нам Добавить в Избранное Карта сайта
Главная страница   
СТАТЬИ
Банковская терминология на русском

Трансакция – (1) информация в электронной форме об отдельной операции с применением платежной карточки, которая сформирована за результатами ее выполнения.
(2) перевод денег, который выполняется электронными средствами системы срочных переводов по инициативе участника системы срочных переводов.

Версия для печати

Версия для печати
Вам полезно будет знать

Неподобающий получатель – лицо, которому без законных оснований зачтена сумма перевода на ее счет или выданная ей в наличной форме.

Версия для печати
Версия для печати
Терміни в українській банківській системі рідною мовою

Місія банку – декларація, що роз'яснює, з якою метою банк існує та чого прагне досягти. Має вигляд документа, який формулює роль банку на фінансовому ринку, містить визначення існуючих та перспективних банківських продуктів і операцій, ринків, регіонів, а також тих сфер діяльності, де банк досяг переваг над конкурентами, і тих, де розраховує досягти стійких конкурентних переваг. Місія також визначає послідовність реалізації довгострокових стратегічних цілей.

Трансакція – (1) інформація в електронній формі про окрему операцію із застосуванням платіжної картки, яка сформована за результатами її виконання.
(2) переказ грошей, що виконується електронними засобами системи термінових переказів за ініціативою учасника системи термінових переказів.

Версия для печати
Версия для печати
Банк-Анегдот

5. Директор компании решил вручить приз в размере 50 фунтов за лучшую идею по спасению денег организации от кредитного кризиса. Награду получил
молодой сотрудник, который предложил сократить размер призовых до 10 фунтов.
Версия для печати
Версия для печати
Версия для печати
Версия для печати


Финансовый кризис в анекдотах - банковский юмор:

1. Десятилетие дефолта Россия отметила с поистине мировым размахом.
 
 
=