Одесский Банковский Союз: Главная страница

-

+ Предприятие производит и реализует доску для пола в Тюмени из разных пород древесины.. На что обратить внимание при выборе доски пола. Прежде чем купить доску для пола в Тюмени, необходимо правильно выбрать половицы. Для укладки по лагам выбираются доски с небольшими углублениями на тыльной стороне.

на нашем сайте можно быстро купить диплом с большими скидками . Купить Афинитор afinitor Эверолимус.

Написать нам Добавить в Избранное Карта сайта
Главная страница   
СТАТЬИ
Банковская терминология на русском

Банк-корреспондент – банки в разных городах или странах, между которыми существует договоренность о взаимовыгодном обслуживании клиентов.

Версия для печати

Версия для печати
Вам полезно будет знать

Плавающая процентная ставка (floating interest rate; плавающая процентная пруда) – процентная ставка за средне-, и долгосрочными кредитами, размер которой может изменяться банком в одностороннем порядке и в сроки предусмотренные условиями кредитного договора.

Версия для печати
Версия для печати
Терміни в українській банківській системі рідною мовою

Плаваюча процентна ставка (floating interest rate; плавающая процентная ставка) – процентна ставка за середньо-, і довгостроковими кредитами, розмір якої може змінюватись банком в односторонньому порядку та в строки передбачені умовами кредитного договору.

Банкрутство – визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Безготівкові розрахунки – перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.

Бенефіціар 1) особа (фізична, юридична), яка є одержувачем доходу чи платежу; 2) особа (фізична, юридична), на користь якої здійснюють довірчі функції та якій належить дохід від трастової діяльності (якщо трастові відносини здійснюють на користь самого довірителя, то поняття «бенефіціар» та «довіритель» збігаються); 3) одержувач доходу за страховим полісом; 4) одержувач коштів за платіжним дорученням; 5) особа, на користь якої виставлено акредитив чи надається гарантія; 6) юридична або фізична особа, на користь якої здійснюють довірчі функції та яка є одержувачем доходу чи платежу за векселем.

Версия для печати
Версия для печати
Банк-Анегдот

2. Кредитный кризис помог мне снова встать на ноги. Банк отобрал мою машину за невыплаты по кредиту.
Версия для печати
Версия для печати
Версия для печати
Версия для печати


Финансовый кризис в анекдотах - банковский юмор:

Кум, слышали, в Украине будет Евро-2012
- Проклятая кризис! Еще вчера было 8.50
 
 
=