Одесский Банковский Союз: Главная страница

-

+


Написать нам Добавить в Избранное Карта сайта
Главная страница   
СТАТЬИ
Банковская терминология на русском

Плавающая процентная ставка (floating interest rate; плавающая процентная пруда) – процентная ставка за средне-, и долгосрочными кредитами, размер которой может изменяться банком в одностороннем порядке и в сроки предусмотренные условиями кредитного договора.

Версия для печати

Версия для печати
Вам полезно будет знать

Банкротство – признана хозяйственным судом несостоятельность должника возобновить свою платежеспособность и удовлетворить признанные судом требования кредиторов не иначе как через применение ликвидационной процедуры.

Версия для печати
Версия для печати
Терміни в українській банківській системі рідною мовою

Еквайрінг – діяльність еквайра щодо технологічного, інформаційного обслуговування торговців та виконання розрахунків з ними за операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток.

Банкрутство – визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Безготівкові розрахунки – перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.

Бенефіціар 1) особа (фізична, юридична), яка є одержувачем доходу чи платежу; 2) особа (фізична, юридична), на користь якої здійснюють довірчі функції та якій належить дохід від трастової діяльності (якщо трастові відносини здійснюють на користь самого довірителя, то поняття «бенефіціар» та «довіритель» збігаються); 3) одержувач доходу за страховим полісом; 4) одержувач коштів за платіжним дорученням; 5) особа, на користь якої виставлено акредитив чи надається гарантія; 6) юридична або фізична особа, на користь якої здійснюють довірчі функції та яка є одержувачем доходу чи платежу за векселем.

Версия для печати
Версия для печати
Банк-Анегдот

Кризис в США начался летом прошлого года на ипотечном рынке, с тех пор цена на недвижимость в среднем снизилась на 20%. Целые районы застройки в
курортных Майами и Калифорнии теперь не могут найти покупателя.
Версия для печати
Версия для печати
Версия для печати
Версия для печати


Финансовый кризис в анекдотах - банковский юмор:


- "Пошел купил тостер, а к нему бесплатно добавили банк", - популярная шутка в США, где с начала года обанкротились около двадцати финансовых
институтов.
Решающей причиной многих банкротств стала паника. Конечно, топ-менеджеры всеми силами пытались удержать инвесторов, рисуя картину благополучия.

 
 
=