Одесский Банковский Союз: Главная страница

-

+


Написать нам Добавить в Избранное Карта сайта
Главная страница   
СТАТЬИ
Банковская терминология на русском

Банковская тайна – информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьим лицам при предоставлении услуг банку и разглашение которой может нанести материальный или моральный вред клиенту.

Версия для печати

Версия для печати
Вам полезно будет знать

Платежное требование – расчетный документ, который содержит требование взыскателя или при договорном списании получателя к обслуживающему плательщика банка осуществить без согласования с плательщиком перевод определенной суммы средств из счета плательщика на счет получателя;

Версия для печати
Версия для печати
Терміни в українській банківській системі рідною мовою

Банкрутство – визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Безготівкові розрахунки – перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.

Бенефіціар 1) особа (фізична, юридична), яка є одержувачем доходу чи платежу; 2) особа (фізична, юридична), на користь якої здійснюють довірчі функції та якій належить дохід від трастової діяльності (якщо трастові відносини здійснюють на користь самого довірителя, то поняття «бенефіціар» та «довіритель» збігаються); 3) одержувач доходу за страховим полісом; 4) одержувач коштів за платіжним дорученням; 5) особа, на користь якої виставлено акредитив чи надається гарантія; 6) юридична або фізична особа, на користь якої здійснюють довірчі функції та яка є одержувачем доходу чи платежу за векселем.

Поручитель – фізична чи юридична особа, що зобов'язується перед кредитором іншої особи відповідати за виконання нею свого зобов'язання в повному обсязі або в частині.

Версия для печати
Версия для печати
Банк-Анегдот

4. Мужчина приходит к своему банковскому управляющему и говорит: "Я хочу начать малый бизнес. Что мне делать?". "Очень просто". - Отвечает банкир. -
"Купите большой и подождите".
Версия для печати
Версия для печати
Версия для печати
Версия для печати


Финансовый кризис в анекдотах - банковский юмор:

В США считают, что жадность менеджмента Уолл-стрит стала одной из причин нынешнего депрессии. Прибыль финансового бизнеса росла как на дрожжах и в
пиковом 2007 году превысил 30% в годовом исчислении.
 
 
=