Одесский Банковский Союз: Главная страница

-

+


Написать нам Добавить в Избранное Карта сайта
Главная страница   
СТАТЬИ
Банковская терминология на русском

Конвертированность валюты ((currency) convertibility; конвертируемость (обратимость) валюты) 1) возможность законного обмена одной валюты на другую; 2) возможность в стране осуществить обмен национальной валюты на золото; 3) оборотность, свободный международный обмен валюты.

Версия для печати

Версия для печати
Вам полезно будет знать

Неподобающий получатель – лицо, которому без законных оснований зачтена сумма перевода на ее счет или выданная ей в наличной форме.

Версия для печати
Версия для печати
Терміни в українській банківській системі рідною мовою

Банкрутство – визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Безготівкові розрахунки – перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.

Бенефіціар 1) особа (фізична, юридична), яка є одержувачем доходу чи платежу; 2) особа (фізична, юридична), на користь якої здійснюють довірчі функції та якій належить дохід від трастової діяльності (якщо трастові відносини здійснюють на користь самого довірителя, то поняття «бенефіціар» та «довіритель» збігаються); 3) одержувач доходу за страховим полісом; 4) одержувач коштів за платіжним дорученням; 5) особа, на користь якої виставлено акредитив чи надається гарантія; 6) юридична або фізична особа, на користь якої здійснюють довірчі функції та яка є одержувачем доходу чи платежу за векселем.

Конвертованість валюти ((currency) convertibility; конвертируемость (обратимость) валюты) 1) можливість законного обміну однієї валюти на іншу; 2) можливість у країні здійснити обмін національної валюти на золото; 3) оборотність, вільний міжнародний обмін валюти.

Версия для печати
Версия для печати
Банк-Анегдот

- Собрание акционеров. Летний глава банка пытается убедить собравшихся, что кризис позади и рынок, наконец, стабилизировался. У него просят привести
аргументы. "Сорок лет назад я продал 500 акций нашей компании и купил Ford пикап выпуска 1967 года. На прошлой неделе я продал еще 500 акций и опять
смог купить на них Ford пикап, выпущенный в 1967 году", - отвечает финансовый босс.
Версия для печати
Версия для печати
Версия для печати
Версия для печати


Финансовый кризис в анекдотах - банковский юмор:

3. - Отец, а нас кризис затронет? - Сынок, это олигархов он затронет, а нам - конец.
 
 
=