Одесский Банковский Союз: Главная страница

-

+


Написать нам Добавить в Избранное Карта сайта
Главная страница   
СТАТЬИ
Банковская терминология на русском

Курсовая разница (price / rate difference / disparity; курсовая разница) – разница между оценками одинакового количества единиц иностранной валюты при разных валютных курсах.

Версия для печати

Версия для печати
Вам полезно будет знать

Инкассо – расчетная операция, с помощью которой банк по поручению своего клиента и на основании расчетных документов получает надлежащие ему денежные суммы со следующим зачислением этих сумм на счета клиента.

Версия для печати
Версия для печати
Терміни в українській банківській системі рідною мовою

Банкрутство – визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Безготівкові розрахунки – перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.

Бенефіціар 1) особа (фізична, юридична), яка є одержувачем доходу чи платежу; 2) особа (фізична, юридична), на користь якої здійснюють довірчі функції та якій належить дохід від трастової діяльності (якщо трастові відносини здійснюють на користь самого довірителя, то поняття «бенефіціар» та «довіритель» збігаються); 3) одержувач доходу за страховим полісом; 4) одержувач коштів за платіжним дорученням; 5) особа, на користь якої виставлено акредитив чи надається гарантія; 6) юридична або фізична особа, на користь якої здійснюють довірчі функції та яка є одержувачем доходу чи платежу за векселем.

Емітент 1) член платіжної системи, який здійснює емісію платіжних карток; 2) іноземний банк, іноземна компанія, що здійснює випуск (емісію) чеків; 3) юридична особа, яка від свого імені випускає цінні папери і виконує обов'язки, що випливають з умов їх випуску.

Версия для печати
Версия для печати
Банк-Анегдот

3. Архитектор, хирург и экономист обсуждают сотворение мира. Хирург говорит: "Мы, хирурги, важнее всех. Бог - хирург, потому что извлечение Еву из
ребра Адама". Архитектор говорит: "Нет, Бог - архитектор, потому что сотворил мир за семь дней из хаоса". Экономист говорит: "Ну, а кто придумал
хаос?".
Версия для печати
Версия для печати
Версия для печати
Версия для печати


Финансовый кризис в анекдотах - банковский юмор:

5. -Почему цена нефти в мире падает, а бензина в Украине - растет? -Наверное, Дорожает то, чем у нас бензин разбавляют.
 
 
=