Одесский Банковский Союз: Главная страница

-

+

3fc32f15

Написать нам Добавить в Избранное Карта сайта
Главная страница   
СТАТЬИ
Банковская терминология на русском

Безналичные расчеты – перечисление определенной суммы средств из счетов плательщиков на счета получателей средств, а также перечисление банками, по поручению предприятий и физических лиц средств, унесенных ими наличностью в кассу банка, на счета получателей средств. Эти расчеты проводятся банком на основании расчетных документов на бумажных носителях или в электронном виде.
Версия для печати

Версия для печати
Вам полезно будет знать

Процесинговий центр – посторонняя организация, которая осуществляет процессинг операций с платежными карточками (авторизация, клиринг, списание, техническая поддержка платежных карточек, и тому подобное).

Версия для печати
Версия для печати
Терміни в українській банківській системі рідною мовою

Банкрутство – визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Безготівкові розрахунки – перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.

Бенефіціар 1) особа (фізична, юридична), яка є одержувачем доходу чи платежу; 2) особа (фізична, юридична), на користь якої здійснюють довірчі функції та якій належить дохід від трастової діяльності (якщо трастові відносини здійснюють на користь самого довірителя, то поняття «бенефіціар» та «довіритель» збігаються); 3) одержувач доходу за страховим полісом; 4) одержувач коштів за платіжним дорученням; 5) особа, на користь якої виставлено акредитив чи надається гарантія; 6) юридична або фізична особа, на користь якої здійснюють довірчі функції та яка є одержувачем доходу чи платежу за векселем.

Міжнародна платіжна система – платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення переказу коштів у межах цієї платіжної системи, у тому числі з однієї країни в іншу.

Версия для печати
Версия для печати
Банк-Анегдот

3. - Отец, а нас кризис затронет? - Сынок, это олигархов он затронет, а нам - конец.
Версия для печати
Версия для печати
Версия для печати
Версия для печати


Финансовый кризис в анекдотах - банковский юмор:

10. Министры на метро, депутаты в маршрутке, Премьер и Президент на такси. Дерипаска продает часть Rusal, чтобы поесть в Макдональдсе. Абрамович
сдает свою яхту для перевозки африканских нелегалов в Европу. Керимов поставил дополнительное сидение на свой велосипед, чтобы подвозить Тину
Канделаки в Останкино. Прохоров и Потанин за еду поют на дне рождения Киркорова. Никита Михалков снимает свадьбы на телефон.
 
 
=